het werk van deze fabriek als voorbeelden Chineesch porselein niet uit de 17de maar uit de 16de eeuw heeft dienst gedaan, en wel „blauw" dat de plateelschilder op eigen wijze in kleuren heeft omgewerkt. Voorbeelden van aardewerk uit de fabriek van Hoppesteyn in het Rijksmuseum zijn een kleine vaas, afb. 80, gemerkt of R.I.H.S., waarop groepjes Chineezen in blauw, rood, groen, zwart en met een prachtig fijn goud; ook hier vinden wij den zwarten trek, bekend van het blauw beschilderde aardewerk uit de fabriek van Hoppesteyn. Een kan, afb. 821), is vooral van belang, omdat ze als merk behalve het monogram een moorekop ver toont, het zeldzaam voorkomende fabrieksmerk van Rochus' plateelbakkerij „het Jonge Moriaenshooft". Een bord met wapen met dezelfde kleuren, waarvan echter het rood meer naar bruin overgaat, vertoont ook, hoewel het ongemerkt is, de echte Hoppesteyn-techniek en dezelfde randjes. Een merkwaardig asymmetrisch gevormd schoteltje in den vorm van een blad met een Chineesch figuurtje met een rol zijde bij een bloemvaas, is eveneens voorzien van het merk afb. 79. Twee vazen, afb. 81, beschilderd met Chineezen in medaillons, vertoonen eenzelfde palet en wijze van ver sieren, maar op krijtwit fond. Naar overeenkomstige stukken in de verzameling Evenepoel in het Musée du Cinquantenaire te Brussel, die het merk of I.W. dragen, moeten wij wel aannemen dat ook deze vazen, die met den bodem hun merk zullen hebben verloren, dit teeken droegen. Dit merk, dat ook voorkomt op een pul in het Rijksmuseum2), beschouwde men vroeger als de signatuur van Rochus' vader Jacob Wemmersz. Hoppesteyn, die in 1627 geboren, in 1671 was over- 1) Zie gekleurde afbeelding in Old Duteh Pottery and Tiles pl. LVIII fig. 93. 2) Hudig, Delfter Fayenee afb. 116. 150

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 155