den bak of mand, die waarschijnlijk voor bloemen dienst moest doen, gemerkt H.V.H. T egeltableaux. Nadat wij thans het veelkleurige aardewerk hebben besproken, dat in het groote vuur is gebakken, kunnen wij die kunst der Delftsche plateelbakkers nog eens bewonderen aan twee groote tegeltableaux in het Rijks museum, waarschijnlijk uit het begin der 18de eeuw, afb. 70. De eene met Chineesche tafereelen, waarin glanzend-zwarte mooren voorkomen, waarschijnlijk naar een voorbeeld in houtsnede, de andere met een vaas met bloemen. Bij beiden is weer het meest bewon derenswaardige als bij alle polychroom Delftsch, de pracht van frissche kleuren. In het buitenland heeft men ook belangstelling voor deze groote kleurige tableaux gehad. Om alleen maar eenige bekende voorbeelden te noemen, zoowel in een vertrek van het niet ver van Ver- sailles gelegen slot Rambouillet als in de keuken van het kleine slot Amaliënburg in het park van het slot Nymphenburg bij München, dat in 1734 werd gebouwd, zijn deze tableaux en zelfs meer dan een, toegepast geworden. 147

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 152