vinden wij in den opengewerkten hals het jaartal 1758. Een mooie theebus, afb. 73, met Chineeschen bloemtak en vogels kunnen wij eenigszins dateeren naar een scho tel, die indertijd in den kunsthandel was, welke er over eenkomst mee vertoonde en het jaartal 1770 droeg. Van de ongedateerde stukken noemen wij met een geheel afzonderlijk palet met weinig rood en een ver siering met Chineesche bloemtakken en Europeesch ornament een spaarpot „drie dubbel", zooals een der gelijk voorwerp in een der Delftsche inventarissen heet, afb. 72. Voorts doosjes met vruchten als deksel, ge merkt I.V.D.B., een meloen, van de fabriek „de Bijl" 4), een borstelrug met merk M.D.V. Onder de figuren zijn er natuurlijk verschillende die als beeld (je) gemaakt zijn, terwijl andere als dek schaal, vaas of kan dienst doen. Van de eerste soort bevinden zich in het Rijksmuseum Chineesjes, waarvan een paar uit de fabriek „De Metalen Pot", afb. 76, een bazuinblazend knaapje2), een doedelzakspeler, afb. 75, gemerkt met het bijltje, papegaaien 3), haantjes, ge merkt LC, paardjes, koetjes, afb. 78. Van de bekende zwijntjes geven wij een aardig voorbeeld uit het Friesch museum te Leeuwarden, afb. 77. Wij kijken nog even rond in de Rijksmuseumcollectie. Vaasjes zijn twee helderkleurige kleine hanen, gemerkt I.T.D. (fabriek van Dextra) 4). Dekschalen een kip en twee eenden5). Kannen voor koffie of andere dranken verschillende zittende figuren, man 8) of vrouw, van de fabriek „de Klaauw" of gemerkt Van Duyn. Aapjes zijn gewoonlijk melkkannetjes. T) Verschillende van deze stukken zijn weer vrij getrouwe copieën van Chineesch werk. Zoo kunnen wij voor de papegaaien en een melkschenkend aapje Chineesche voorbeelden aanwijzen. Grappig is daarbij dikwijls de omwerking van den Delftschen pla teelbakker. Eindelijk noemen wij nog een gemodelleer- 146 i) T.a.p. afb. 263. 2) T.a.p. afb. 174; zie ook 175. 3) T.a.p. afb. 153. 4) T.a.p. afb. 154. 5) T.a.p. afb. 169. 6) T.a.p. afb. 265. 7) T.a.p. afb. 168 en ons vignet.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 151