melden wij om den datum: 1754, die op de achterzijde staat. Andere plaketten vertoonen met krachtiger of zachter palet van de bekende kleuren een vaas met bloemen binnen ornamentrand. Deze behooren mee tot de mooiste muurplaten. Prachtig doen de frissche kleu ren der volle boeketten. Twee platen stellen voorts een vogelkooitje voor in zeer verschillende weergave1). Met dergelijke stukken komen wij op, zoo niet over de grens naar het boersche. P. Vizeer. Twee tegels in het Rijksmuseum te Amsterdam met het wapen van Prins Willem V zijn nog zeer fijn ge schilderd. Het schild is omsloten met den kouseband als teeken van den rang van ridder in die orde. Zij zijn gedateerd, de eene met groen fond 1752; de andere met wit fond, afb. 68, draagt den datum 1765 en is voluit gesigneerd op de achterzijde P. Vizeer. Ook de eerste tegel zal van dit jaar zijn. Met de fijne beschil dering leveren zij het bewijs, dat evenals Verhaast in de 17de, P. Vizeer in de 18de eeuw een kunstenaar was onder de plateelschilders. Het is eigenaardig dat men den naam P. Vizeer, dien wij nog op een met blauw beschilderden tegel kennen, nooit in Delftsche docu menten is tegengekomen. Een oudere P. Vizeer, mis schien zijn vader, stierf vóór het jaar 1765. Wij wijzen thans op een aantal gedateerde stukken onder de veelkleurige voorwerpen in den vorm van figuren, waarvan ook het Rijksmuseum ons weer de voorbeelden geeft. Twee kleine zachtkleurige pape gaaien, gemerkt I.D.V., zijn gedagteekend 1729, twee grootere met krassere en reeds grovere kleurencombi natie en forscher van modelé dragen het jaarcijfer 1784. Een goede gelegenheid hebben wij hier om werk van de vroege en late 18de eeuw te vergelijken. Op een vlot geschilderde fopkan, afb. 74, met heldere kleuren O T.a.p. afb. 262. 145 Aardewerk 10

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 150