kerblauwe flesch met wit ornament is nabootsing van werk uit de fabriek van Nevers in Frankrijk. Evenzoo is een stel van drie vazen met donkerblauw fond, waarop Chineesche teekening in geel en wit, naboot sing van werk van deze plateelbakkerij, terwijl een bordje versierd met bloem- en lijnornament in wit, blauw en paars op lichtblauw fond, nabootsing is van Engelsch aardewerk, „Bristol Delftsch", dat oorspron kelijk wel navolging van Italiaansch werk was; het is uit de plateelbakkerij ,,'t Fortuyn"1). Twee kleine pullen met deksel, versierd met kleurige bloemtakken op een lichtblauw fond, gemerkt met een D, werk uit de 18de eeuw, zijn voorbeelden van aardewerk met lichtblauw gekleurd fond in het Rijksmuseum2). Een blauw kannetje met geelachtig groen in het Gemeente museum te 's-Gravenhage is een voorbeeld van naboot sing van beschildering met goud op licht fond3). Van aardewerk met bruin en geel fond noemen wij een theepotje met geel bloemornament op bruinen grond, gemerkt L.V.D., wellicht het merk van Lieve van Dale in ,,'t Fortuyn"; twee bloempotten met losse kleurige bloemen op geel fond, met het merk van de fabriek de Lampetkan4), en een bakje met openge- werkten opstaanden rand, versierd met kleurige losse bloemen op gelen grond uit de plateelbakkerij „de drie Astonnen". Wanneer wij thans het 18de eeuwsche aardewerk van het groote vuur in het Rijksmuseum overzien, dan staan wij voor een overvloed van meest krachtig kleu rige schotels en muurplaten, afgewisseld met eenige al even fleurige voorwerpen en figuren. Al dadelijk treft ons een groote groep van schotels met blauw land schap en landelijke of bijbelsche voorstelling en daar- 4) Hudig, Delfter Fayence, afb. 241. 2) Old Dutch Pottery and Tiles pl. XLV fig. 71 en Hudig, Delfter Fayence afb. 242. 3) Old Dutch Pottery and Tiles pl. XLV fig. 70. 4) Hudig, Delfter Fayence afb. 243. 141

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 146