ook aan op een theepot in het Rijksmuseum, afb. 53, waarin ornament is uitgespaard op zwart fond met twee gevleugelde engelkopjes en bloemtakken in blauw, rood en zachtgroen tegen wat wit. De plateelbakkerij, die in verschillende technieken mee van het mooiste aardewerk heeft vervaardigd, „de Grieksche A", onder Pieter Adriaensz. Kocx, heeft voor ons ook hier de rol, die men vroeger aan A. Pijnacker toekende, overge nomen. Na deze stukken volgen een paar voorbeelden, die zich in het Rijksmuseum bevinden, van meer voorko mende, maar toch nog zeldzame voorwerpen, die ge heel met een glanzende dekkende zwarte laag zijn over trokken, waarop ornament in kleur is aangebracht. De kleuren, die daarvoor gewoonlijk gebruikt worden, zijn blauw, rood, geel, groen en wit. Geel, alleen gebruikt en soms met wat groen, moet dan vaak, en ook op anders gekleurden grond, als goud dienst doen. Een voorbeeld van kleurige beschildering is een bordje met Chineesche huisjes en bloemtak in kleuren. Op dezelf de wijze zijn versierd een achtzijdige borstelrug, waar op een kleurige Chineesche bloemtak, en een ovale borstelrug met overeenkomstige versiering, afb. 71. Elders ziet men wel stukken, waaronder de nabootsing van Chineesch lak met goud, echter met fijn groen en geel; wij verwijzen naar een afbeelding van een der gelijk stuk in het Victoria and Albert museum te Lon den, een theebusje met het bekende merk het pla- teelbakkerswerk dat naast het met gemerkte tot het meest verzorgde Delftsch behoort1). Na het aardewerk met zwart fond kunnen wij in het Rijksmuseum te Amsterdam ook eenig aardewerk aan wijzen met donker- of licht-blauwen grond. Een don- 1) Old Dutch Pottery and Tiles pl. XLIV fig. 68; zie ook fig. 69 en XLIII fig. 67 (gekleurde afbeelding), alle drie voor beelden van zwart Delftsch met kleuren op dekkenden grond. Vergelijk ook Hudig, Delf ter Fayence afb. 159. 140

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 145