sembordjes, zoo genoemd naar een zigzagmotief, dat ontleend is aan Japansch Imari-porselein. Een voor beeld daarvan in het Rijksmuseum is gemerkt met een merk dat wij reeds op blauw Delftsch ontmoetten: of W.K.1). Omstreeks 1700 zal gemaakt zijn een vaas, in het Rijksmuseum, afb. 65, met bloempatroon in blauw, groen en overwegend helder geel in mooie combinatie. Over het zoogenaamde „boerendelftsch", de grovere maar dikwijls zeer decoratieve en vaak artistieke soort van gekleurd Delftsch, zullen wij bij de 18de eeuwsche borden hebben te spreken. Sommige stukken dateeren intusschen nog wel uit de 17de eeuw. In het Victoria and Albert museum te Londen draagt een kom, beschil derd in blauw, geel en grijzig groen met bloemen en vogels, de inscriptie: „anno 1697 den 20 September is de vreede gesloten met Hollant, Spanjen, engelant en vrancrijk." Deze kom staat heel dicht bij de juist genoemde vaas, maar het patroon is vluchtiger ge schilderd. Delftsch met gekleurden grond, zwart en andere kleuren. Bij het aardewerk uit de fabriek „de Roos" en in het genre van de plateelbakkerij van Lambertus van Eenhoorn merkten wij reeds een mooie soort zwart op. Thans vestigen wij de aandacht op het aardewerk met zwart fond, waarin ornament is aangebracht op uit gespaard wit. Zeer rijk aan deze soort, die uiterst zeld zaam is, kan geen museum zijn. Wij wijzen daarom eerst op een afbeelding van een stel van vijf kleine vazen met het merk waarvan de tegenwoordige verblijfplaats ons niet bekend is2). Dit merk treft men D T.a.p. afb. 149. 2) Old Dutch pottery and Tiles pl. XLII fig. 66. 139

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 144