en voor zichzelf of voor andere plateelbakkers in zijn eigen huis zat te werken. De tegel, afb. 61, waarop een landschap in licht- tot donkergrijs en geel- en rosgrijs, blauw in verschillende tinten, bruin, geel en groen, kortom in verwonderlijk rijke nuances van het Delftsche palet van het groote vuur is geschilderd, draagt de signatuur G. Verhaast. In de musea te Sèvres en in de collectie Evenepoel in de Musées du cinquantenaire in Brussel1) bevinden zich overeenkomstige niet ge signeerde tegels. Wij komen op dezen plateelschilder nog terug, wanneer wij over het polychrome aardewerk uit de fabriek van Rochus Hoppesteyn spreken. Werk van enkele onbekende meesters der late 17de en begin 18de eeuw. Wij laten thans een aantal stukken volgen, die in de 17de, hoogstens in het begin der 18de eeuw zijn ge maakt, die echter niet aan een bekende fabriek kunnen worden toegeschreven. Een aantrekkelijk stuk in het Rijksmuseum te Amsterdam is de groote tegel, waarop een boeket van twee tulpen, een anemoon en een takje ridderspoor in geel, roodbruin, groen, blauw en paars (afb. 60)voorts een theepot met bloemversiering in rood, blauw en groen, gemerkt met een monogram A.K. met een punt er boven. Een kannetje met oor en metalen deksel is met fijne bloemtakken van een pseudo-oriën- taalsch karakter, in rood, blauw en groen versierd en gemerkt G.H. en I.V.P. of V.P. (afb. 55). Wij noemen nog een bordje waarop in blauw een portret van An- tonie Leeuwenhoek, naar een gedeelte van een prent van Verkol je uit het jaar 1686; eindelijk een groote schotel, waarop in blauw met wat geel en paars het Laatste oordeel is afgebeeld, terwijl de rand is versierd met ornament, waarin kinderfiguurtjes, die gemerkt is Tome Swa, een al evenzeer onbekend merk. Een bekende soort van kleurige borden zijn de blik- 138 D T.a.p. afb. 117.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 143