wegens het karakter van het aardewerk de goede pro ducten der fabriek wel omstreeks 1700 stellen. Zij dra gen alle voluit het merk „Roos"; een enkele maal ziet men alleen een R. De kleuren zijn helder rood, blauw, groen, paars, geel en ook zwart. In het Rijksmuseum zijn onze voorbeelden twee groote potten met deksel, versierd met Chineesch bloemornament, waarin vooral een frisch lichtrood spreekt1)een bordje met glooi ende achterzijde versierd met Chineeschen bloemtak; een zeer bijzonder vaasje, geribd, versierd met een soort Turksch bloemornament, een zeldzaam voorkomend patroon, afb. 57. Een gerestaureerde schotel, versierd met Chineesche landschappen met dierfiguren monsters, in landschappen en met een ornamentrand, afb. 58, navolging van Chineesch „familie verte", is niet ge signeerd, maar moet wel een van de zeer verzorgde stukken van fijne kwaliteit van de fabriek „de Roos" zijn. In het Rijksmuseum bevindt zich overigens geen groot gemerkt stel, zooals vijf pullen en bekers in het Victoria en Albert museum in Londen, die „Roos" ge merkt zijn. Gijsbrecht Verhaast, plateelschilder. Ook bij het veelkleurige aardewerk kunnen wij een meester onder de plateelschilders der 17de eeuw noe men, Gijsbrecht Verhaast. Zijn signatuur vinden wij op een tegel, waarop een, vooral in den achtergrond, zeer mooi geschilderd landschap is voorgesteld. Vroe ger beschouwde men hem als een meester uit de 18de eeuw. Wij weten echter, dat Verhaast werkzaam was op de fabriek van Rochus Hoppesteyn omstreeks 1690. Maar hij werkte ook voor andere fabrieken en voor zichzelf, want in een verklaring voor een Delftschen notaris leest men, dat „Gijsbrecht Claasz Verhaast, platielschilder" bij Rochus Hoppesteyn op den „winkel" kwam en ging als het hem lustte en vaak thuis bleef T.a.p. afb. 148. 137

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 142