palet ook krachtiger en dan meest vervroolijkt door frisch geel. In het Rijksmuseum vinden wij een stel van drie vazen met deksels en twee bekers1), alle achtzijdig en geribd, gemerkt die om het meester- knechtsteeken, het monogram I.K. of I.V.K., waarvan echter de verklaring niet vaststaat, worden toegeschre ven aan Lambertus van Eenhoorn; een groote acht- zijdige geribde vaas met deksel met hetzelfde merk; twee pyramiden, gemerkt VT om het meesterknechts- teeken wel zonder absolute zekerheid toegeschreven aan Louwijs Fictoor of Victor. Ook andere merken komen op „cachemire" voor. Zoo op een groote kom het merk Twee hyacinthen- of tulpenvaasjes op voet met acht tuiten, en ooren in den vorm van vogels2) hebben het merk I.H. Een paar geribde kandelaars zijn onge merkt. Wij geven een afbeelding van een aardig geribd trekpotje, dat ook niet gemerkt is, afb. 52. Een groot stel van vijf stuks, bestaande uit een vaas met deksel, twee bekers en twee kalebasflesschen, afb. 54, versierd met randen, waartusschen bloemtakken en vogels, waarin ook geel, komt zoo zeer overeen met een der gelijk stel dat het merk VT draagt dat wij dit teeken er op zouden verwachten; het is echter ongemerkt. Wij schrijven het stel aan de plateelbakkerij van Lambertus van Eenhoorn toe. Een koffiekan, geribd, met lange tuit en met veelkleurige Chineesche versiering, waarin ook geel, afb. 56, draagt weer het bekende merk maar met de toevoeging F.D.K., wat men wel verkeerd heeft gelezen als de letters van „de Dubbelde Schenkkan". Van twee ovale muurplaten met uitgeschulpten rand en versierd met Chineeschen bloemtak met vogels, om lijst door een ornamentrand en met kleine verschillen 135 D T.a.p. afb. 142. 2) T.a.p. afb. 173.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 140