Het veelkleurige of polychrome met in het glazuur in het groote vuur gebakken kleuren is uit een technisch oogpunt wel het belangrijkste aardewerk dat men in Delft heeft gemaakt. De kleuren die voor het groote vuur geschikt zijn, zijn behalve blauw, dat de meest vuurvaste kleur is: geel, groen, paars, roodbruin tot rood en eindelijk ook zwart. Een beperkt aantal dus, maar de variaties bij de toepassing zijn vele en het veelkleurige Delftsch geeft nu eens een zacht week, dan weer een krachtig, fleurig palet te zien in telkens ver rassende afwisseling. Het merk\£Lambertus van Eenhoorn (Louwijs Victor of Fictoor? Tot het mooiste aardewerk van het groote vuur be hoort het werk dat het merk draagt. Wij hebben boven bij het blauwe Delftsch er reeds over gesproken dat dit merk zoowel aan Lambertus van Eenhoorn wordt toegeschreven als aan Louwijs Fictoor, die zelf zijn naam steeds als Victor schreef. De M.P. van Lam bertus' plateelbakkerij „de Metalen Pot" wijst met zekerheid het noodige veelkleurige aardewerk aan deze fabriek toe. Wij behoeven hier verder niet op deze kwestie terug te komen. De opmerking maakten wij reeds dat de overeenkomst van de polychrome ge merkte werken zoo groot is dat men het best doet de aldus geteekende stukken als tot één groep behoorende te beschouwen. Voor de dateering van dit aardewerk kunnen wij verwijzen naar de werkzaamheid van Lam bertus sinds 1691 tot zijn dood in 1721. De kleuren van dit aardewerk zijn zacht-blauw en rood, flets-groen en paars tegen witten gewoonlijk geribden grond (zoo genaamd cachemire), een weeke kleurencombinatie, waarin een soort van Chineesch ornament met bloemen en vogels is uitgevoerd. Daarnaast ziet men ditzelfde 134

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 139