phas naar een prent van den 16de eeuwschen graveur Hendrick Goltzius, met rand van uitgespaard blad ornament en kinderfiguurtjes om medaillons met an dere voorstellingen uit het leven van Christus, welke overeenkomst vertoont met den rand van den schotel met familie bij de wieg met merk^j^Van het jaar 1736 met onbekend merk is een rechthoekige spiegellijst met uitgespaard bladornament, waarin spelende kin deren en medaillons met allegorische vrouwenfigu ren. Van twee mandjes, elk met drie ooren en a jour gewerkten rand en versiering van medaillons met bloemvazen en andere voorstellingen is er een geda teerd 1740 en gemerkt met het merk van de plateel bakkerij „de Paauw". Een zorgvuldig beschilderd stuk is een ketel met komfoor, gedateerd 1744, met een Chineesche teekening van bloemen en vogels in een tuin afb50). Een schotel van 1748 geeft een portiek met Mozes met de tafelen der wet en de artikelen des geloofs te zien. Twee fijn geschilderde ovale boter vlootjes, versierd met landelijke tafereeltjes, een mo nogram en bladwerk in relief zijn gedateerd 1750. De volgende datum, 1763, komt voor op een ruitvormige muurplaat met uitgeschulpten rand, waarop de over spelige vrouw is voorgesteld. Een fopkan, versierd met een landschap in bloemornament draagt in den open- gewerkten hals het jaartal 1768. Een langwerpig vier kante tabakspot met uitgeschulpte hoeken, versierd met medaillons met landschappen en gemerkt met een on bekend merk A.D.W. is gedateerd 1769. Van het overige blauwe Delftsch der 18de eeuw, gemerkt zoowel als ongemerkt, geldt nog meer dan van het gedateerde dat de kwaliteit niet altijd even mooi is. Er zijn nog goede stukken bij te vinden, maar over het geheel is het meestal werk uit het midden en de tweede helft der 18de eeuw, den tijd na den bloei van het Delftsch. Het maken van alle mogelijke vormen en voorwerpen in aardewerk is het voornaamste dat dan 129 Aardewerk 9

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 134