al een enkele maal zagen. Voorbeelden van aardewerk met dit merk in het Rijksmuseum zijn een pyramide met uitgespaarde vakken en vrouwenfiguren tusschen bloemornament1) en twee kleine pyramiden met de toevoeging D.S., die men dus aan Louwijs Victor's fabriek, de „Dubbelde Schenkkan", toeschrijft; een hyacinthen- of tulpenvaasje, versierd met strooimotie- ven, gemerkt \£"2), terwijl eenige andere stukken naast het monogram de M.P. van de Metalen Pot dragen. Twee schotels waar nog een Wanli patroon werd na gevolgd, bevinden zich in het Gemeente Museum te 's-Gravenhage, gemerkt \£"3) Van omstreeks 1700 dateeren ook een aantal voor werpen van tamelijk zwaar modelé; zij zijn echter alle ongemerkt. Wij noemen een borstbeeld van den koning stadhouder Willem III, beschilderd in blauw, maar met twee kleine witte kinderfiguren op het voetstuk 4)en een ovale appliek in cartouche-vorm, waarop twee en geltjes, die een schild houden met een wapen en het onderschrift: „Gaal"; beide in het Rijksmuseum te Amsterdam. Blauw op wit en paars op wit Delftsch van de 18de eeuw. De plateelbakkerijen der 18de eeuw hebben in tech nisch opzicht weinig nieuws in blauw geboden. In de eerste jaren, nog den bloeitijd van het Delftsch, en zelfs in latere jaren vindt men wel verzorgd werk, maar dat is toch uitzondering. Massafabrikatie en het maken van alle mogelijke vormen en voorwerpen in aardewerk zijn oorzaak dat haastiger en slordiger werk werd ge leverd. Het glazuur is dikwijls minder mooi van kleur en de beschildering vaak grover. De vormen der voor- D Ta.p. afb. 201. 2) T.a.p. afb. 200. 3) T.a.p. afb. 179. 4) T.a.p. afb. 197. 127

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 132