bakkerij. Bij al deze en ook andere stukken is de teekening in donkerblauwen „trek" aangebracht. De schoteltjes zijn haast zoo dun en licht als porselein. Bij het werk dat voor Willem III werd gemaakt moe ten eenige zeer groote tegels in het Rijksmuseum en in particulier bezit, waarvan een het merk draagt, worden genoemd met een versiering met lambrequin- ornament, die gevolgd is naar een deel van een gravure van Daniël Marot, ontworpen ter verheerlijking van den stadhouder-koning. Zij zijn vermoedelijk ook voor Hampton Court palace vervaardigd1). In de plateel bakkerij van Adrianus Kocx zijn voorts pyramiden of tulpenvazen, tulpenhouders, gemaakt met grootendeels Chineesche motieven, opgebouwd als pagoden, maar toch geheel Delftsch van vorm en details. In de col lectie van het Rijksmuseum bevindt zich geen ge merkt exemplaar. Wel echter in Londen in het Victoria and Albert Museum, terwijl in het Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg het onderste gedeelte van zulk een pyramide eveneens met merk A~ bewaard wordt2). Onze voorbeelden van pyramiden zijn één van twee groote tulpenhouders, afb. 46, gemerkt een merk dat men zonder bewijs als J. van der Laen verklaart en een grootere, afb. 47, die ongemerkt is. Dat een zelfde soort van potten of pullen met Chi- neesch patroon en zoogenaamde Fransche punt zoowel als fK is gemerkt, is tenslotte nog weer een be wijs voor den nauwen samenhang tusschen deze mer- 1) T.a.p. afb. 209, vergelijk afb. 210. 2) In het Museum van Oudheden te Groningen bevindt zich een kleine pyramide, tulpenhouder, van Chineesch porselein met het merk AK. Het is duidelijk dat dit Chineesche stuk naar een voorwerp uit de plateelbakkerij van Adrianus Kocx is nagemaakt. Zie Burlington Magazine 1928 blz. 312 e.v. 123

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 128