Stukken die de monogrammen of G.K. en of W.K.1) dragen en overeenkomstige Chineesche deco ratie in combinatie met Westersche bloemen, komen met het gemerkte aardewerk overeende of G.K. gemerkte stukken hebben vaak een fijne zachtblauwe kleur. Men brengt deze merken wel in verband met de plateelbakkersnamen Ghijsbrecht Lambrechtsz. Kruyck en zijn zwager Willem Kleffius, maar voor deze toeschrijvingen kan men geen bewijzen aanvoeren. Het komt ons voor dat ook dit werk vaak van later datum is dan den tijd waarin deze plateelbakkers werkten. Zekerheid over het merk en de dateering hebben wij pas bij de stukken die ornament van het einde van de 17de eeuw te zien geven en dus minstens dertig jaar na de werkzaamheid van A. de Keyser zijn ver vaardigd. Wij zijn geneigd het aardewerk met dit merk, dat met den „trek" is beschilderd ook daarom tot deze latere yY- groep te rekenen, omdat wij den „trek" vooral kennen van het werk van Samuel van Eenhoorn, die, na zijn dood, in de plateelbakkerij „de Grieksche A" is opgevolgd door Adrianus Kocx, wiens fabrieksmerk inderdaad was. Voordat wij over deze groep met den „trek" spreken, zullen wij dus eerst het aarde werk, dat of S.V.E. is gemerkt, bekijken. In het Rijks museum bevinden zich twee geheel overeenkomstige schoteltjes met Chineesch bloemornament, gemerkt en met eenigszins blauwig wit en met zwar ten „trek". Deze „trek", in zwart en soms in paars, en het eenigszins blauwige en toch zeer mooie wit zijn kenmerkend voor de plateelbakkerij van Samuel D T.a.p. afb. 184. 121

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 126