komen zes en een half dozijn landschapschilderijtjes voor en een „porcelein" landschap door Frijtom, voorts twee vierkante „porceleine" schilderijtjes en twee dito achtkante landschappen. Er is dus reden aan te nemen, dat Frederik van Frijtom in „de Metale Pot" plateel schilder was. In het Rijksmuseum bevinden zich nog een groote tegel, waarop een legerkamp is voorgesteld1), en twee kleine ovale plaques, afb. 36, met landschap, die aan Van Frijtom doen denken. Gedateerde stukken, die aan hem worden toegeschreven, zijn er ook in buiten- landsche musea. Wij kunnen die niet alle opnoemen evenmin als soortgelijke landschappen van andere hand. Slechts om de betrekking tot Delft zij een tegel ver meld in het British Museum te Londen met een gezicht in Delft, de „Zee-visch-marckt en Vleeshal" naar een gravure van C. Decker in Van Bleijswijck's „Beschrij- vinge der stadt Delft"2). Aan Van Frijtom wordt ook toegeschreven de beschildering van borden met zeer fijne landschapjes, waarvan de rand geheel wit is ge laten, afb. 37. Deze borden hebben geen voetring, even min als de zoogenaamde „pannekoekjes", die meer ronding vertoonen. Maar wij zouden spreken over vroege gedateerde stukken en zullen daarvan eenige noemen die zich in het Rijksmuseum te Amsterdam bevinden en daarbij die aansluiten, welke hetzij door een inscriptie, hetzij door hun versiering met het gedateerde werk kunnen worden vergeleken. Daardoor kunnen wij de fijne blauwschil- dering van de tweede helft van de 17de eeuw leeren kennen, de periode waarin onder invloed van den in voer van Chineesch porselein veel blauw op wit Delftsch is gemaakt. De gedateerde stukken in het Rijksmuseum zijn in chronologische volgorde: een handenwarmer in boekvorm met het wapen van Am sterdam en een landschapje, welke echter niet alleen in blauw maar ook met wat geel, oranje en paars is D Hudig, Delfter fayence afb. 93. 2) Afbeelding in Old Dutch Pottery and Tiles pl. XXII fig. 34. 117

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 122