Achtste Hoofdstuk: Veelkleurig Delftsch met in het groote vuur gebakken kleuren133 Negende Hoofdstuk: Veelkleurig Delftsch met ten deele gemof felde kleuren149 Tiende Hoofdstuk: Veelkleurig Delftsch, waarbij alle kleuren in een tweede, lichter vuur zijn opgebakken 137 Elfde Hoofdstuk: Roode theepotten165 Twaalfde Hoofdstuk, SLOT De plaats van het Delftsch in de geschiedenis van het Europeesche aardewerk169 MERKENLIJST van 1764 171 LITERATUUR174 AFBEELDINGEN 176 Bladz.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 11