112 dezen bezaten hun Delftsch zoowel als Chineesch por selein. In de voorhuizen en gangen hingen de rekken met borden, of met borden en aan hun oor hangende kannen. Bij de plateelbakkers zagen wij daar ook de pyramiden en de groote stellen staan. Maar ook in de kamers is aardewerk te vinden. Het staat er op de schouw, de kast, op een rek, zelfs op de bedstede en den kapstok. Eerst veelal borden en kommen en daar- tusschen vazen. Soms wel al drie vazen afgewisseld met kommen. Op den duur komen de stellen vazen en pullen meer en meer in zwang. Paape laat ons op zijn boven afgebeelde prentjes zelfs twee stellen van zeven stuks zien, die gereed staan in de werkplaats van den plateelbakker om beschilderd te worden, maar wij ken nen meest stellen van vijf stuks. In de plateelbakkers inventarissen, maar meer nog door de stukken die er bewaard bleven, wordt vervolgens onze aandacht ge vestigd op de tegelschilderijtjes, tegeltableaux en muurplaten. Op de schilderijen, waar wij de andere soorten aardewerk wel aantreffen, herinneren wij ons niet deze wandversiering te hebben gezien; maar wel licht zou een doorgezet zoeken voorbeelden aan het licht brengen. De beeldjes en andere siervoorwerpen moeten wij hier ten slotte niet vergeten. En wie behalve de plateelbakkers, die zelf ook veel porselein, „Oostindisch" porselein, dat is Chineesch en Japansch bezaten, waren de gebruikers van al dat aar dewerk? Want echt porselein werd toch verkozen en vooral in den beginne, toen de groote aanvoer uit verre landen het verlangen naar het technisch zoo volmaakte materiaal versterkte. Over het geheel komen wij bij het beantwoorden van deze vraag terecht in een vrij een voudig milieu.1) Dat lijkt den verzamelaar nu vreemd, maar het is zoo. Wie zich geen Chineesch of „Oost- Indisch" porselein kon veroorloven, kocht „Delftsch" of „Hollandsch porselein". Maar ook wie een patroon O Dit geldt tenminste voor ons land, waar veel Oost-Azia tisch porselein werd ingevoerd.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 117