INHOUD EEN WOORD VOORAF7 EERSTE DEEL: INLEIDENDE HOOFDSTUK KEN 13 Eerste Hoofdstuk: Het Plateelbakken15 Tweede Hoofdstuk: De Inkomst van de majolicatechniek in de Noordelijke Nederlanden31 Derde Hoofdstuk: De Delftsche plateelbakkerijen en plateel bakkers 53 TWEEDE DEEL: HET AARDEWERK 77 Vierde Hoofdstuk: Oude Noord-Nederlandsche majolica, Scho- telgoed79 Vijfde Hoofdstuk: Tegels89 Zesde Hoofdstuk: Tegeltableaux99 Zevende Hoofdstuk: Delftsch Aardewerk107 Blauw Delftsch116 Bladz.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 10