volgd naar prenten van C. J. Visscher en is uitgevoerd in matblauw op wit, verlevendigd met een beetje groen, oranjerood en geel. Een groote figuur van een ridder met het opschrift „Het Graefscap van Bueren" bevindt zich eveneens in het Rijksmuseum. Nu wij van de tegeltableaux in blauw op wit de oudste hebben besproken, moeten wij ons bezighouden met de tegeltableaux, waaraan de namen zijn verbonden van de welbekende Rotterdamsche tegelschilders Bou- meester en Aelmis. Cornelis Boumeester, die groote ta- fereelen in blauw op wit uitvoerde, meestal schepen op zee, met soms wat kleur voor vlaggen en wimpels, maar ook landschappen, teekende zijn werk met zijn naam of zijn monogram C.B.M. Hij werkte omstreeks 1675 tot kort na 1700 en stierf in 1733. Tegelschilderijen van groot en klein formaat van zijn hand of fragmen ten daarvan komen in verschillende musea voor; zij zijn meestal uit oude huizen gebroken. Zoowel in het Rijksmuseum te Amsterdam als in het Museum van Oudheden te Rotterdam vindt men goede voorbeelden. Onder de tableaux in Amsterdam is het groote met schepen op zee, omsloten door een rand van smalle paarse tegels, gemerkt C. Boumeester. Als voorbeeld kozen wij een kleiner tableau in Amsterdam, ajb. 32, met schepen op een stormachtige zee, gemerkt g Verder noemen wij nog slechts een handelskade met toren en een Italiaansch landschap met ruïnes, beide in Amsterdam en wijzen er op dat Boumeester wel werk van den Delftschen plateelschilder Frederik van Frij- tom tot voorbeeld heeft genomen. De naam Aelmis is niet die van één meester, maar van een familie van tegelbakkers en schilders, waarin de fabrikatie van tegels in verschillende generaties van vader op zoon is overgegaan. Van den oudsten, Pieter Jansz. Aelmis, weten wij dat hij in 1692 een tegelfabriek kocht. Zijn zoon, Jan Pietersz., die in 1755 stierf en diens zoon Johannes of Jan (1714-1799) waren de 102

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 107