oranjeappelen en bloemen zijn geschilderd op wit fond, soms in geometrische omlijsting en met hoekvulling van uitgespaarde arabesken. Het geometrisch motief is ook hier wel volledig door vier aansluitende tegels, maar pas met zestien krijgen wij een doorloopend pa troon te zien. Oranjeappels vindt men vervolgens samen met tulpen en aan de randen aansluitende blauwe drui ven op afb. 13. Meer op zichzelf staan, hoewel ze door de hoek- en zijmotieven toch ook deel zijn van een door loopend patroon, de tegels, die veelal in de geometri sche omlijstingen van verschillenden vorm motieven te zien geven als bloemen in vaas of op steel, vruchten in coupe, figuren als portretten of andere buste of geheele figuur, krijgsman, man met jachthond, engel tje, huisje in landschap, dieren, zoowel viervoeter als vogel, vaak in ruit of cirkel, met veelal nog arabesk achtige motieven of bladeren uitgespaard tegen blau wen fond als hoekvulling, vaak ook al met een tot rozet aansluitend blad- of leliemotief. Men vergelijke onze afbeeldingen 15, 16, 17, 19 en 20, waarbij pittig geteekende viervoeters en geestig geobserveerde vogels. Ten deele vertoonen deze tegels al een vluchtiger ge schilderde hoekvulling. Een smalleren randtegel met hond ziet men op afb. 21. Een apart soort van tegels, die zijn beschilderd met een zeemeermin op groenige zee, afb. 18, andere met meerman, dolfijn of scheepje, wordt, aangezien er vooral in Rotterdam verschillende zijn gevonden, beschouwd als Rotterdamsch fabrikaat. Met de over verschillende tegels doorloopende figuren zijn zij niet bestemd voor plaatsing in den vorm van een vlakvulling, maar vormen deze tegels een soort fries of rand. Terwijl bloemen wel naar kruidkundige boeken werden nageschilderd, vullen krijgers naar gra vuren in den stijl van H. Goltzius stuk voor stuk, zon der eenige hoekvulling, met hun schild en breeden stand, tegels die eveneens wel tot de vroege soorten moeten worden gerekend, afb. 22 en 23. Eenige mooie tegels met aardige kostuumfiguurtjes in frissche kleu- 95

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 100