kerk van Medemblik, den steen van den Dijkgraaf van de Vier Noorder Koggen, Wigger Allertsen, waar op zon en maan staan uitgehouwen naast een doods hoofd, gekroond door looze aren. En daar stelle men weer eens tegenover de zerk van Willem van Bronk- horst-Gronsveld en Agnes van Bylandt-Halt in het kerkje van Gronsveld (Z. Limburg), dat in twee steensoorten uitgevoerde voortreffelijke Renaissance- werkstuk x). Er zijn dus véél steenhouwers aan den arbeid getogen, die zich op de nieuwe „figuren" toelegden. Daarom werd alles wat opgeleverd werd nog niet tot kunst werk. Waar ieder motief zijn oorsprong had, valt dikwijls uiterst moeilijk te bepalen. Toch geloof ik te mogen opmerken, dat in onze landen naast de Vlaamsche invloeden, ook Fransche en misschien zelfs Spaansche elementen niet vreemd zijn geweest. Nadat René de Chalon in 1544 in den slag bij Saint- Dizier gesneuveld was, liet Louise de Lorraine door den beeldhouwer Ligier Richier overeenkomstig den wensch van den gevallene een mausoleum aanleggen te Bar-le-Duc, waarin het lichaam van dezen beken den Prins van Oranje moest zijn voorgesteld in den toestand, waarin het drie jaren na den dood komen zou. Deze uitwerking d'un poignant réalisme, zooals de Franschen zeggen, vond in de Nederlanden navol ging. In de eerste plaats hebben wij bij ons te wijzen op de bekende tombe voor Graaf Reinout III van 77 1De kwartieren van man en vrouw staan dooreen in twee reeksenBronkhorst-Loë-Bylandt-Virmondt en Wylich- Graff-Arenthal-Pallandt en moeten ditmaal (vgl. bl. 52) in twee naast elkaar staande kwadraten geanalyseerd worden. Haar vier kwartieren en zijn wapen treft men ook aan op een prachtigen Renaissance-gevelsteen in het schathuis van hun slot Eijll bij Huisberden, Rhld.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 96