Een dergelijk kruis staat buiten Zutphen in een akker. Er is er een te vinden, versierd met een miskelk, op den bandijk van de Waal, daar, waar de weg uit Afferden dien dijk bereikt. Maar een verschrikkelijke tragedie uit 1447 wordt ons onthuld door een moordkruis te Wolfshuis nabij Bemelenop Sent Johans dach babtisten ward hier Claes goltsmet ermoert van sinen gesten! En in verband hiermede kan tenslotte nog gewezen worden op het moordkruis in den uiterwaard te Rumpt voor Otto van Scher- penzeel (f 1527) en op dat te Gronsveld van het jaar 1814, waarbij men dus tot slot een oud en een „modern" voorbeeld bijeen heeft.1) -") Vgl. respectievelijk: De Wapenheraut XXII. 1918, bi. 248 en 381, zoomede „De Maasgouw" 1928, bl. 32. Inte ressant is ook de Renaissance-obelisk te Heemskerk op het kerkhof voor den schilder Maerten van Heemskerk. 62

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 81