land rijk geweest is, hebben bedroevend weinig graf- steenen een voortbestaan tot onze dagen kunnen be houden. De belangrijksten zijn die uit het Limburg- sche dorp Susteren. In Holland kennen we er o.a. een in de Leidsche Pieterskerk op het koor voor de abdis Johanna van der Does, die 8 kwartiereni) heeft en boven het beeld van de overledene in een nis voorgesteld met haar staf een Renaissance-cartou- che. Voorts is bekend die voor Adriana van Rhoon (f 1527), welke in de kerk van het Zuid-Hollandsche dorpje van dien naam is en daar bij de restauratie (1939/40) op het koor is geplaatst (afb. 19). De laatstgenoemden waren abdissen van het alom be roemde adellijke cisterciënserklooster ter Lee of Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout. En in den toren van Varik aan den Waaldijk is een steen ingemetseld o.a. voor een „vrou" en een sub-priores van het klooster Zennewijnen 2). Opmerkelijk is, dat de krom staf in sommige gevallen voorzien is van een sluier (pannisellus). En dan de Jeruzalemvaarders. Dat zijn degenen, die een bezoek hadden gebracht aan Jeruzalem en die wij kennen van de sublieme portrettenreeks van onzen beroemden schilder heer Jan van Schoorl. Een zóó belangrijk evenement werd de tocht naar het H. Graf geacht te zijn, dat de grafsteenen van deze Jeruzalem vaarders vaak versierd werden met een Jeruzalems- kruis en met gekruiste palmtakken. 1) Boven: Does, Mathenesse, Reimerswaal en Egmond benedenVranken Isaax van Vlaardingen, Spangen, Gavere tot Liedekerke en v. Sevenbergenvgl. N. Heraut 1897 bl. 143. 2) Blijkbaar Marga., Lutgart en Clara, kinderen v. Goos- sen v. Varick tot Wijenrade, ambtman v. Tiel en Johanna v. d. Poll; kwartieren: zie A. Fahne Bocholtz I. 2, S. 167. 60

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 79