ledig te noemen mag ik de drie zerken voor de Schenck's van Nydeggen niet overslaan. De Schenck's waren drost op Middelaer en heer op het Limburg- sche „Hillenraey" bij Swalmen of op Walbeek, beide van ouds beroemde en nog bestaande adellijke huizen. Tot dezelfde groep is eveneens te rangschikken de prachtige steen in de kerk te Vierlingsbeek voor jon ker Hendrik van Bylandt, heer van Well, Bergen en van het Cuycksch-Geldersch-leen Macken, f 153 7, met de zeer merkwaardige kwartierenplaatsing Bylandt X HochstedenSchenck v. Nydeggen X Horrem gd. SchramArenthal-Well X Gunterstorp Ghoor-Kaldenbroek X Prijck van Geisbach. Deze kwartieren staan twee bij twee in vierpas om lijstingen terwijl zij toch bij vier in dooreen loopende kwadraten geanalyseerd moeten worden. (Vgl. ook bl. 77, noot). De Bylandsche haan, als helmteeken, uitkomende boven de gekroonde helm, is geheel in genesteld tusschen de dekkleeden, die het middenvak van den steen in rijke overdaad als 't ware bedekken. Aan dit kunststuk doet denken, ofschoon het niet zoo'n prachtwerk is, de zerk te Grave voor „die veste en vrome Reyner krumel van ruef gênant van ennatte stathower tot graef"voerende in zijn wapen een slangenkoppenkruis en een helm met wrong, voorzien als helmteeken van een uitkomend geharnast been met een gespoorden voetGothiek gemengd met Renais sance vertoont dit werkstuk. Zijn ligging is abomina bel, want juist op den rand van het kerkportaal, fun geert hij als dorpel onder de Westelijke buitendeur. Zooiets verdient de herinnering aan dezen afstam meling uit het ridderlijke Limburgsche geslacht Crummel van Eijnatten tot Ruijff (bij Henri-Cha- pelle) toch zeker niet. En dit ook al niet, omdat hij te Grave de hooge functie van stadhouder bekleedde. Ook om zijn kwartieren is de steen opmerkelijk. Zij 52

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 71