van Den Haag, waarna hij het bracht tot admiraal van Holland en opperkamerheer van Philips van Bourgondië. Elk geschiedenisboekje kan U mededee- lingen doen over het leven van hertog Aelbrecht en U van zijn histoire intime een tipje oplichten wanneer het verhaal gedaan wordt over Aleid van Poelgeest. Over andere vrouwelijke relatiën wordt door de „offi- cieele" geschiedenis meestal gezwegen en toch zien wij hier hoe deze weinig bekende bastaard in zijn tijd een persoon van groot gewicht moet zijn geweest. Bij voortgezet onderzoek zal U blijken, dat de schrijvers de verzekering geven, dat de moeder van dezen bastaard een jonkvrouw van Bronchorst geweest is. En verder weten zij nog te verhalen dat Aleid zij heette Johanna van Hodenpijl de dochter was van Jan en diens vrouw de dochter van Dirk van der Made en Lijsbeth van Almkerke Heel wat van deze wijs heid wordt door de zerk van het echtpaar zelf gelogen straft in de kwartieren, die zij vertoont van den man zoowel als van de vrouw. Ofschoon met die „stamdee- len" in dit geval wat zonderling is omgesprongen zij zijn over en weer in een kruisvorm gerangschikt, dus tusschen elkaar in het volgende valt er uit op te maken. Hare ouders moeten geweest zijn Jan van Hodenpijl, ridder en Elisabet van Haemstede en haar grootouders de respectievelijke echtparen Dirk van Ho denpijl, ridder met jkvr. Gerritsdr. van Heemstede en jonker Floris van Haemstede, heer van Haemstede en Montigny en jkvr. Johandr. van Kruiningen. Ook deze zerk moet omstreeks 1450 zijn vervaardigd. Uit Naam- sche steen gehouwen zal zij naar alle waarschijnlijk heid uit de Maasstreek geïmporteerd zijn en dan zal de onbekende vervaardiger daar ook moeten worden gezocht, hetgeen misschien ook nog wel het geval zal zijn geweest met het hiervóór beschreven nummer. Juist daarom permitteer ik mij nu de vrijheid eens 50

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 69