foto J. v. Stralen, Grouw. Afb. 24. Zerk door Vincent Lucas van het type mannenfiguur in den toren van Oenkerk voor Aede (v.Eysinga f 1551 en zijn vrouw Tyed Jukama, f 13 Sept. 1545. Uit een vergelijking met afb. 21 is het duidelijk, dat de daar afgebeelde steen te Franeker het werk van Lucas moet zijn.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 51