"Intiaerq? Afb. 2 2. Zerk, staande in het koor der kerk te Franeker, blijkens signatuur in 1556 gemaakt door Vincent Lucas, voor jr. Jarich van Dekema, raad in het Hof, f April 1553 en Catha. van Kamstra, van wie de wapens onder een helm geplaatst zijn. In de cartouche onderaan een lat. tekst (Brief v. Jacobus IV. 14)-

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 49