iarni |11 ll|!R]Hl^f!t!OJlpH rDANCJ^LD DL NU.WLRK GDOOT Afb. 21. Vroege Renaissance-zerk door Vincent Lucas (vgl. afb. 24) voor Goffo van Roorda in de kerk te Franeker. Teekening A. J. Th. Kok 1935.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 48