Afb. 19. Rhoon (IJselmondc). Grafsteen v. d. abdis van ter Lee jkvr. A. v. Rhoon. Randschrift (ontwikkeld) in goth. letters„venerabilis ac religiosa domina adriana de roeden abbatissa huius loei que pereminenter ultra triginta praefuit annos die XIIII junij anni 1527 obijt orate pro ea". De vier kwartieren zijn uitgehakt.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 46