Afb. 16. Zerk met abtsstaf en mijter en de wapens v. zijn ouders (v. Malsen x v. d. Poll) voor h. Conrad, ie gemijterde abt („infulatus abbas") v. Berne. Op de hoeken de teekens v. d. Evangelisten. Foto Abdij Berne.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 43