Afb. 15. Grafsteen v. d. proost Marcus van Wees tot Hien, kanunnik te Utrecht, enz., f 1548, liggende aldaar in de Domkerk.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 42