Afb. 13. Grafsteen in de kerk te Heesbeen (N.-Br.) voor jr. Wil lem Torck Lubbertsz, f 1577 en jkvr. Bartha Pieck tot Wolfswaard met hunne wapens en aan elke zijde 4 kwartieren.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 41