A°DNÏ DIE,APfciÜ.S-OBYr Dns UcoBvsHor^ONi,5ViCARiVy iN RoRDAHviv OLI" fASTQRHViV*5" ECCLESI/E ALTATkf SVSL 7^ dat verschillende teekens hun afkomst van een ge bruiksvoorwerp niet verloochenen. Met dit al heeft men hier vaak getracht te construeeren wat uit het merk inderdaad niet te halen viel. Het begrip merk kennen wij heden ook ten dage nog in den vorm van een „handelsmerk", een simpel teeken ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen, naar luid van art. 3 der Merkenwet van 30 September 1893 (Stbld. 146). Zoo'n merk werd voorheen, behalve door den koophandel, óók door den niet-koopman gebezigd, C- fil Afb. 8. Priesterzerkje met miskelk tusschen ampullen en (bovenaan) de pateen, te Akmarijp. 3i

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 36