Inscripties van anderen aard, bijvoorbeeld letter schrift, dat een wijding betrof of kon dateeren, kwam ik nimmer tegen. Dit behoeft echter geenszins uit te sluiten, dat de gesignaleerde altaarsteenen daarvan voorzien zouden zijn. De ligging in het plaveisel en tusschen de grafsteenen toch maakt het veelal onmo gelijk om deze categorie van „steenen charters" nader te onderzoeken en dit klemt temeer, omdat zulke opschriften juist nogal eens op het dan verborgen gedeelte staan. 27

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 32