Hr3 Hh bovendien later, zooals het opschrift laat zien, nog- eens weer als grafsteen gebezigd. Amsterdammers vinden in eigen stad een prachtig voorbeeld op het voorpleintje der voormalige St. Ag- nietenkapel aan den O.Z. Voorburgwal, waar een fraaie altaarmensa uit gelen Franschen kalksteen Gobertanger steen in den muur is gevat. Om die reden is deze steen zoo belangwekkend, dat hij ook nog het sepulcrum te zien geeft, de plek aan den rand, waar weleer de reliquie geborgen lag. Thans is dit „graf" leeg en dekselloos. De zoo juist beschreven steen is er een van lateren datum, hetgeen behalve uit de gekozen steensoort af te leiden valt uit den vorm van de wijdingskruisjes, die in talrijke modificaties, ingekrast of in relief aan gebracht, aanwezig zijn en waarvan ik hier enkele voorbeelden uitkies Een zonderling altaarblad te Valkoog heeft drie kruisjes van een oudere en één uit een nieuwere periode, die op deze wijze geplaatst zijn -f- 23 Afb. 6. Schaal i 10.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 28