Wanneer wij, om een voorbeeld aan te halen, als drempel vóór den Westelijken ingang van den toren der Ned. Hervormde kerk te Hoevelaken een rooden zandsteen zien liggen, die dit voorkomen heeft dan vermoeden wij dadelijk hier met een sarcofaag deksel te doen te hebben. En dat zal ook wel juist zijn. Zeker is echter, dat die zelfde steen, zooals te zien is aan de kruisjes, als altaarsteen heeft dienst gedaan. Het ligt voor de hand, dat toen in dit Veluwsche dorpje de daar bestaande aan den H. Martinus ge wijde kapel tot gereformeerde kerk werd ingericht, het altaar gesloopt is. En na deze reorganisatie werd de weggeworpen mensa een plaatsje tusschen het plaveisel deelachtigZulke „hervormingen1' werden overal elders ten uitvoer gelegd en het is daarom geen wonder, dat men een groote verscheidenheid van dergelijke oude altaarsteenen in en om onze kerken aantreft, waarbij er zijn van zeer uiteenloopende grootte. Te Tricht, ook in de provincie Gelderland, ligt er juist zoo een, ook dus van rooden zandsteen, voor den Zuidelijken uitgang der kerk, maar deze is Afb. 5. Schaal 1 20. 22

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 27