S m Kffi >oy-4UHuiueöa Zerk v. d. rector der Begijnhofkerk Cortenberg, te Maastricht, f 1294, met beeld. De kruisjes wijzen er op, dat de altaarmensa gebruikt is. Foto Monu mentenzorg.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 24