Zeldzamer komt ook een gele kleur voor (pseudo mor- phosen zandsteen). Het is verwonderlijk te zien hoe goed het materiaal zich steeds door de eeuwen heen gehouden heeft, want zonder uitzondering is het aan gebrachte ornament na verloop van zóó vele eeuwen Afb. 2 Romaansche grafsteenen, sarcofaagdeksels: i. te Spanbroek N.-H.2. te Zwaag voor het Z. portaal3. voor den eenzamen toren te Oosterwierum, Fr.4. te Nije Mirdum, Gaasterland, Fr.5. en 6. bij de kerk te Oterleek, N.-H. 7. te Tjerkgaast, Fr. 2 17

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 20