34- In den kerkmuur gemetselde steen te Poederoyen voor de fam. Kirkpatrik. 5) 35. Marmeren zerk te Geldermalsen voor Jacob v. Borsselen en Maria v. Varick. 6) 36. Walvischrib, als grafpaal gebruikt, van het kerk hof te Vlieland (nu in de kerk bewaard). 37. Moderne staande grafsteen te Heemstede. 38. Grafsteen v. Don Emanuel v. Portugal en Prin ses Emilia v. Nassau te Delft. 39. Grafsteenen in de kerk v. Oosthuizen met sier- en schrijfletters. 40. Medaillon op een zerk in de Oude kerk te Am sterdam. 7) x) Vgl. Gedenkwaardigheden Z. Holland I, bl. 3 sub 6. 2) Vgl. Jaarboekje „Oud-Utrecht" 1927, waaraan deze illustratie ontleend is. 3) Randschrift: hier - leegt - begr(aven) - broeder|Claes - Roeck - pater - tot - aspere - int - Jon[cfro]uwe - doester - staerff|int - Jaer - ons - heere(n) - m - |vc - ende - xl - inde - quatemper [kers] mis - b.v.d.z. Vgl. „Oud-Holland" XI, 1893, bl. 65 sqq. 5) Jan Kirkpatrik was zn. v. John, luit. v. d. capit. Dalc- ke tr. Utrecht, Geertekerk 24 Aug. 1591 Swana Splijthoff, j. d. v. Zwolle, vgl. de Wapenheraut XXII, 1918 bl. 242. Zijn vrouw Marg. Christ. Droste was dr. v. Everwijn Droste III, f 19 Febr. 1611 en Marg. v. Ackenschock-Bijnckhoff. Uitwerking der kwartieren bij A. Fahne Westph. Geschlech- ter S. 8 en 116 B en Annuaire de la Noblesse I, 1871, p. 193. De kwartieren Kirkpatrick komen niet overeen met die in B. BurkeThe Peerage and Baronetage LVI, 1894, p. 814. e) Voor de kwartieren zie „De Wapenheraut" XXI, 1917, bl. 39°- T) Vgl. Dr. J. A. N ij 1 a n d „Occasio-Fortuna-Avon tuur" Hermeneus XII, 1939/40, bl. 33 sqq. (51). De voorm. Beschuittoren van Wormer had dezelfde „Fortuin" als wind vaan (nu bewaard in de Oudheidkamer te Beverwijk). 122

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 153