19. Grafsteen te Rhoon (Z.H.) voor jkvr. A. van Rhoon, abdis van Leeuwenhorst. 20. Vroege-Renaissecezerk op Ameland door Vin cent Lucas (1556). 21. Zerk, toegeschreven aan Vincent Lucas te Frane- ker voor Goffo v. Roorda, f 1559. 22. Zerk voor jr Jarich v. Dekema, door Vincent Lucas, staande in het koor der kerk te Franeker. 23. Zerk voor de fam. v. Adrichem door Vinc. Lucas in het Gr. Auditorium der Academie te Leiden. 24. Zerk door Vincent Lucas voor jr. Aede (v.) Eysinga, f 1551, en zijn vrouw Tyed Jukama, t 1545 in den toren v. Oenkerk, Fr. 25 Gedenksteen (wapen-type) in de kerk te Sneek door Vincent Lucas voor de fam. Roorda. 26. Zerk, toegeschreven aan de school v. Vincent Lucas te Groningen v. Anna de Ligne-B'arbangon (f vóór 1570). 27. Fragment eener Renaissance-zerk voor jr. Bern- hart v. Bevervoerden tot Oberwerries en Weem- selo, f 1571 (Rijksmus. Twenthe). 28. Renaissance-zerk (met goth. randschrift) te Wijk (-Maastricht) voor jr. Libr. van Hulsberg gd. Schaloen en jkvr. M. Huyn van Amstenrade. 29. Renaissance-zerk te Baarlo met het wapen van van jkvr. Johanna v. Merwick tot Kessel (omstr. 1600). 30. Renaissance-zerk te Groessen voor jr. Herman v. d. Loë tot de Loowaard, f 1569. 31Renaissance-zerk te Elsloo voor Conrad v. Gavre, Ridder, f 1570. 32. Renaissance-zerk in de Nieuwe kerk te Amster dam voor de familie Boelensden Otter.4). 33. Renaissance-zerk te Horst voor het echtpaar v. Wittenhorstv. Wees. 121

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 152