Jhr.Mr. Dr. E. A. van Beresteyn: „Grafmonumen ten en Grafzerken in de Oude Kerk te Delft", Assen. Dez. „Grafmonumenten en Grafzerken in het Koor der Nieuwe Kerk te Delft", 1936, z. pl. Le Chan. Em. Steenackers: „Monuments funéraires a 1'église Saint-Rombaut a Malines", Malines 1931. R. R o t hDie Geschichte des Grabmals im Bergischen (M.sch.berg. Gesch.-Ver. 14, 1907; 12529, 141—45, 18890). G. Veenstra: „De Grafsteenen in Friesche Kerkgebouwen en enkele bekende vervaardigers hiervan", in „Friesland", Leeuwarden z. j. R. T. Muschart: „Grafzerken in Gelderland" I, '-Gra- venhage 1940. Voorts zijn later verschenen artikelen in Bijdragen en Mededeelingen van „Gelre". Ernst Haetge: „Die Erfurter Grabplastik des 15. u. 16. Jahrhunderts", Halle (1926). Tijdschrift v. Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal en Let terkunde III, 1886 (tgv. bl. 144). Prov. Limburg: „Oudheidkundige Inventaris", afl. VIII, Kanton Bilzen 1932, (bl. 56, 57). Harold Wadsjö: „Gravkonst", Lund 1930 (p. 83). Jaarboekje Niftarlake 1917, bl. 9 sqq1920, bl. 8, 9. Ad. Welters: „Het Limburgsche Veldkruis", Publica- tions de Limbourg 1929, blz. 247 sqq. D. Henriques de Castro Mz.„Keur van Graf steenen o. d. Ned. Portug.-Israël. begraafplaats te Ouder kerk a. d. Amstel, I, Leiden 1883. „Annales" en „Bulletin" de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles. Cm. MaleL'art religieux de la fin du moyen-age en France, Paris 1922. Zie voorts de in den tekst reeds aangehaalde literatuur. 109

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 140