Afb. 31Zerk in den muur der kerkhofkapel te Elsloo, L. Randschrift„Hier ligt/begraven edelen ende strengen heere heere Conraet van Gaure Ridder heere tot/Elsloe Vrijheere tot Diepenbeeke Peer Guell/St. Achtenroede Hetfelde die starff int Jaer 1570 den 5 dach van Meij."

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 122