Afb. 25. Zerk, gemerkt Vincent Lucas, 1560, in de kerk te Sneek voor jr. Frans van Roorda, grietman v. Wymbritseradeel, t 20 Oct. 1553 en zÜn vrouw His Piersdr. Bonninga van Sjaer- dema, f 25 Mei 1555. Waarsch. was zijn ie vrouw een Lyauckema. Terzijde ziet men 3 zerkjes voor kinderen van jr. Douwe Fransz. v. Roorda en Tryn Lyauckema met de wapens der ouders en 4 kwartieren Roorda Lyauckema Lyauckema Minnema

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 116