Aan het groote publiek blijven zij over 't algemeen totaal onbekend, doordat de aanleg meestal plaats vond op een stil plekje op het aan den particulier toebehoorende landgoed, hetwelk uit den aard der zaak dan voor wandelaars gesloten blijft. Bij Lochem ligt er een op Ampsen (familie v. Nagell tot A.), bij Helmond op „de Warande" (fam. Wessel- man v. H.), bij Dwingeloo in het bosch van de Bork voor de bewoners van de havezathe Oldengaerde (fam. v. Holthe tot O.) te Velsen op „de Kikvorsch" (geslacht Boreel). Bij die rij sluiten aan „de Slangen burg" bij Doetinchem, „Belmonte" te Wageningen, „Nellestein" te Leersum, „Roverestein" onder Maar tensdijk (fam. Eijck v. Zuylichem; even verder de Rovere v. Breugel) en de kasteelen de Breklenkamp (Ov.) 't Nijenhuis (Ov.) en Weldam (Ov.). Op de buitenplaats „Moesbosch" onder Koudekerke ligt een particuliere grafkelder, waar bijgezet is sedert 1812, toen Mr. Abraham van Doorn daar ter ruste werd gelegd. In Zeeuwsch Vlaanderen, ligt op den dijk tusschen Amaliapolder en St. Pieterspolder, nog in de gemeente Biervliet, het eenzame graf van Mr. Wilhem Schorer (géb. Middelburg 4 Feb. 1717, f ald. 6 Dec. 1800; lid van den Raad van Vlaanderen). Bekend zijn het „Mausoleum Cooper" te Akkrum en het familiegraf op Jousma-state te Wirdum (fam. Humalda van Eijsinga) minder bekend die voor de fam. van der Sluis te Hemrik. En wat Groningen be treft men vindt er een voor de familie Uniken van der Tuuk te midden van de bouwlanden te Stads kanaal bij Bareveld (gem. Wildervank) en een voör de familie Hopma te Ellerhuizen, gem. Bedum, in den tuin der boerderij (waar de weg over het Boterdiep gaat). Een historisch voorbeeld is het monument voor de Van de Capellen's bij Gorssel, drie jaar tevoren naar 92

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 111