voorkomen van de oudere Arabische cijfers, die zelf dichter bij de origineele Arabische cijfers staan, resul teert de verwarring en dus het dwaalspoor, waartoe de koster U verleiden wil 85

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 104